O nás

MUDr. Lenka Plachá

Vzdělání:
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Atestace z dermatovenerologie, Specializační způsobilost v oboru dermatovenerologie
Praxe:
FN Brno – Pracoviště dětské medicíny – Pediatrická klinika – Dětské kožní oddělení
Člen vědeckých společností:

  • EADV (Europeans Academy of DV)
  • Česká dermatovenerologická společnost ČLS J.E. Purkyně
  • Sekce dětské dermatologie při ČDS JEP
  • Česká akademie dermatovenerologie
  • Česká lékařská komora

Publikace: 52 přednášek, článků a posterů

MUDr. Klára Honzíková, Ph.D.

Vzdělání:
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno. Atestace obor Dermatologie, II. atestace Dětská dermatologie
Praxe:
FN Brno – pracoviště dětské medicíny –  Pediatrická klinika – Dětské kožní odd. – vedoucí lékař

Člen vědeckých společností:

  • Česká dermatovenerologická společnost ČLS J.E. Purkyně
  • Sekce dětské dermatologie při ČDS JEP
  • Česká lékařská komora

Publikace: 30 přednášek, článků a posterů

Bc. Barbara Blahušová

Vzdělání:
Střední zdravotnická škola Brno
Vysoká škola polytechnická Jihlava, obor všeobecná sestra + ošetřovatelství
Praxe:
stomatologická sestra
zdravotník obvaziště